Επωνυμία Επιχείρησης:  ΠΗΓΑΣΟΣ  ΑΕ
ΑΦΜ : 094153041
ΔΟΥ : ΚΑΒΑΛΑΣ
Έδρα : ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ
Αριθμός ΓΕΜΗ. 124435230000